< Înapoi

Centru de consiliere și orientare vocațională în școli: Vrem să aflăm opinia ta!

Consultare publică

Ce este? 

Înființarea de Centre de consiliere și orientare vocațională în școli care să faciliteze elevilor dezvoltarea de  abilități pentru carieră și viață. 

 • Intern, se vor pune bazele unui sistem de comunicare și feedback între elevi, profesori și părinți
 • Extern, se vor organiza stagii de practică în companii, ONG-uri și instituții publice

În cadrul unui centru se vor folosi metode de lucru (consiliere, orientare și evaluare) prin care se va oferi suport și se va monitoriza progresul individual al elevilor în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de viață:

 • exprimarea nevoilor și emoțiilor;
 • lucrul în echipă;
 • acceptarea diferențelor de opinie;
 • autonomie în gândire;
 • aplicare practică a cunoștințelor;
 • educație civică etc.

În acest centru, se organizează și un program de stagii de practică în firme private, instituții publice și/ sau organizații non-guvernamentale. În acest sens, se constituie Catalogul de stagii la nivelul orașului, un instrument prin care  companiile și firmele locale vor avea oportunitatea de a lista oferta de stagii de practică pentru liceeni și studenți.

De asemenea, centrul se ocupă de implementarea unui sistem de feedback între elevi - profesori - părinți, colectează aceste fise și be baza datelor obținute propune derularea de activități pe grupe de interes pentru dobândirea de abilități de viață de către elevi.

De ce? 

Centrele de consiliere și orientare vocațională sunt un instrument complementar activității instructiv-educative școlare care ajută elevii să-și descopere și dezvolte atât abilitățile de viață, cât și oportunitățile de carieră cele mai potrivite.

În acest mod, elevul își poate forma o imagine mai clară asupra abilităților pe care le are sau nu le are/și pe care le poate dezvolta, dar și o imagine reală asupra cerințelor de pe piața muncii.

Centrul de consiliere şi orientare vocaţională vine în completarea curriculei, prin adăugarea unei componente practice, aplicate procesului educațional.

Ce propune concret soluția? 


Înființarea unui  centru de consiliere și orientare vocațională la nivelul fiecărei școli. Acest centru va funcționa cu un consilier școlar și va fi sprijinit de specialiști din cadrul facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Principalele activități desfășurate sunt următoarele:

1. Dezvoltarea și implementarea unor instrumente de evaluare psiho-pedagogică aplicate elevilor cu scopul de a identifica abilitățile, competențele, dar și înclinațiile pe care le au spre anumite direcții profesionale.

2. Discuții cu elevii și părinții, pentru stabilirea unui set de obiective de dezvoltare personală și profesională, pornind de la:

 • direcțiile pe care vor să le exploreze elevii;
 • punctele tari ale fiecărui elev și punctele pe care ar trebui să lucreze pentru a se dezvolta în direcția dorită: 
 • activitățile extrașcolare pe care le-ar putea derula fiecare elev, respectiv oportunitățile de stagii de practică din firme, ONG-uri, instituții publice.

3. Implementarea unui sistem de feedback între elevi - profesori - părinți care să încurajeze o comunicare deschisă, orientată spre îmbunătățire și spre creșterea calității actului educațional.

4. La nivel de liceu, crearea unor parteneriate cu firme, ONG-uri, instituții publice care să ofere un stagiu de practică de maximum o săptămână în care elevul să poată vedea cum se desfășoară în realitate  activitatea dintr-un domeniu profesional de interes.

5. Experții Centrelor vor realiza ”Fișa de aptitudini a elevului” pentru fiecare beneficiar în parte, fișă ce va fi întocmită pe baza următoarelor:

 • seturi de teste pentru identificarea abilităților și competențelor specifice;
 • fișe de feedback descriptiv ale comportamentului și personalității elevului;
 • organizarea și desfășurarea de activități non-formale care să ajute elevul să-și dezvolte aptitudinile și să dobândească noi abilități;
 • rapoarte de monitorizare a stagiilor de practică la diferite instituții și ONG-uri;
 • consiliere și îndrumare pentru viitoarea carieră a elevului.

Beneficiari:

 • Elevii ciclurilor primar, gimnazial și liceal

Resurse Umane/ Resurse Financiare

 • Consilierii școlari de la CJRAE (parteneriat), Voluntari experți de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • Diriginți clase
 • Responsabili stagii (1/ instituție)
 • Responsabil comunicare cu instituțiile (1/ școală)

Resurse logistice

 • Creare catalog stagii
 • Spațiu fizic pentru existența centrului în fiecare școală
 • Laptop pentru consilier
 • Teste aptitudini
 • Platformă pentru digitalizarea fișelor de feedback


Proiect pilot: Centru de consiliere și orientare vocațională în școli

Scrie-ne, completând formularul de mai jos, care este opinia ta despre această soluție. Ce consideri că merită schimbat sau îmbunătățit?

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd26ZyScKRudKd90MuirfURtKaHMeL_wcSl_bWBgWCOOR0h9A/viewform?embedded=true" width="640" height="1644" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>

^ De la început