< Înapoi

Iași Inspiră: Vrem să aflăm opinia ta!

Consultare publică

Ce este? 

Implementarea unui set de măsuri care să îmbunătățească calitatea aerului în Iași: 

1. Miercurea lucrăm de acasă sau folosim mijloacele de transport alternative pentru diminuarea poluării aerului. Marile companii și universitățile încurajează și sprijină angajații să lucreze miercurea de acasă sau să se deplaseze la birou cu mijloacele de transport alternative. Administrația locală implementează un set de măsuri care să diminueze traficul generat de utilizarea mașinilor personale.

2. Grădinărit urban pentru ameliorarea calității aerului în oraș și multiple beneficii pentru calitatea vieții cetățenilor. Municipalitatea oferă spații publice neamenajate spre a fi adoptate de grupuri de cetățeni pentru practicarea permaculturii urbane.

3. Dezvoltare rețea de senzori pentru monitorizarea calității aerului cu scopul informării autorităților și cetățenilor cu privire la zonele sensibile. Instalarea de panouri informative privind calitatea aerului (rezultatele măsurătorilor) în puncte cheie ale orașului. Soluția este complementară sistemului actual de monitorizare și urmărește să crească acuratețea rezultatelor curente, în timp real, printr-o rețea densă de senzori.

De ce? 

 1. Miercurea lucrăm de acasă sau folosim mijloacele de transport alternative
 • Miercurea este ziua cu cele mai mari depășiri ale indicilor de poluare în marile aglomerări urbane. 
 • Traficul intens din orașe reprezintă cea mai mare sursă de poluare a aerului.
 • Orele cu cel mai intens trafic sunt cele premergătoare începerii sau finalizării cursurilor/orelor în unitățile de învățământ sau a programului de lucru în companii.
 • Limitarea traficului mașinilor personale în anumite zone centrale și creșterea taxei de parcare încurajează utilizarea mijloacelor de transport public sau alternativ.

 

 1. Grădinărit urban 

Grădinile urbane pot oferi răspuns la multiple neajunsuri și, deși are ca rol furnizarea unei părți din necesarul de hrană orășenilor, are multiple alte beneficii sociale, de mediu și economice și, prin urmare, sporirea calității vieții:

 • ameliorează calitatea aerului în orașe.
 • reduce dependența de petrol și emisiile de CO2.
 • determină indirect comportamente alimentare adecvate.
 • lucrul cu pământul și creșterea plantelor sunt terapeutice și permit abordarea tuturor simțurilor - văz, gust, miros, pipăit, auz.
 • regenerează spații urbane, diversifică peisajele.
 • oferă spații de recreere și de petrecere a timpului liber.
 • reprezintă o formă practică de educație ecologică, promovează biodiversitatea, permite reapropierea de natură.
 • facilitează/ favorizează legăturile sociale.
 • reduce cheltuielile pentru alimente și, indirect, alte costuri asociate cu petrecerea timpului liber.

 

 1. Dezvoltare rețea de senzori pentru monitorizarea calității aerului: 
 • îmbunătățirea monitorizării calității aerului ne oferă datele de care avem nevoie pentru a înțelege sursele de poluare și a dezvolta soluții rapide (punctuale sau generale) pentru a ne proteja sănătatea;
 • pentru a putea gestiona fenomenul poluării aerului trebuie să avem la dispoziție unități și modalități de măsurare ce livrează rapid date corecte; 
 • posibilitatea de a avea la dispoziție informații despre calitatea aerului în fiecare cartier din Iași, la locul de muncă, la școala ori în parcul de joacă; 
 • accesul în timp real la informații privind calitatea aerului îmbunătățește gradul de conștientizare și sprijină cetățenii să reducă expunerea la aerul poluat și întreaga comunitate/autorități poate contribui cu măsuri care să reducă poluarea aerului;

 

Ce propune concret soluția?

 1. Miercurea lucrăm de acasă sau folosim mijloacele de transport alternative: 
 • Încurajarea și sprijinirea angajaților marilor companii și universităților să lucreze miercurea de acasă (acolo unde este posibilă telemunca) sau să se deplaseze la birou cu mijloacele de transport alternative;
 • Transport gratuit în zilele de miercuri;
 • Reducerea traficului mașinilor personale și prioritizarea transportului public sau a mijloacelor de transport alternative în anumite zone centrale;
 • Creșterea tarifelor locurilor de parcare în zonele centrale și înăsprirea măsurilor pentru parcările neregulamentare;
 • Realizarea de modificări în programul școlar în vederea începerii diferențiate a cursurilor școlare pentru fiecare ciclu de învățământ.

 

 1. Grădinărit urban: 
 • Transformarea cât mai multor terenuri publice degradate ale orașului în grădini urbane, prin adoptarea și administrarea de către grupuri de cetățeni.

 

 1. Dezvoltare rețea de senzori pentru monitorizarea calității aerului:
 • Constituirea unui grup de lucru cu specialiști din diverse domenii (public, privat, academic, ong) care să contribuie la crearea rețelei de senzori pentru monitorizarea calității aerului în Iași;
 • Identificarea surselor de finanțare (publice și private) pentru achiziționarea infrastructurii necesare dezvoltării rețelei de monitorizare. Inclusiv acces pentru persoanele care doresc să achiziționeze și să asigure condiții pentru instalarea unui senzor de monitorizare a aerului în Iași;
 • Evaluarea sistemului de senzori existent si calitatea datelor oferite de acesta;
 • Proiectarea rețelei de senzori de monitorizare a calității aerului care culege informații de la toți senzorii din oraș (inclusiv cei care există deja) într-un sistem unic;
 • Construirea și implementarea rețelei de senzori pentru monitorizarea calității aerului și a soluțiilor cloud de stocare și distribuire a informațiilor culese de către rețeaua de senzori;
 • Furnizarea de informații pentru cetățeni și autorități cu privire la indicatorii de calitate a aerului de pe teritoriul Iașului prin punerea în funcțiune a unui sistem software si hardware;
 • Pregătirea personalului care va administra sistemul de monitorizare a calității aerului.


Proiect pilot:

Miercurea lucrăm de acasă sau folosim mijloacele de transport alternative

Grădinărit urban

Scrie-ne, completând formularul de mai jos, care este opinia ta despre această soluție. Ce consideri că merită schimbat sau îmbunătățit?

^ De la început