< Înapoi

Traseul Verde: Vrem să aflăm opinia ta!

Consultare publică

Ce este? 

Amenajarea minimală, non-invazivă, pentru recreere, a zonelor naturale din jurul Municipiului Iași și crearea unor trasee verzi care să conecteze fiecare cartier ieșean cu cele mai apropiate oaze de natură (păduri, vii, lacuri, dealuri).

În acest fel, soluția eliberează zona centrală și încurajează ieșenii să petreacă timp în zonele periferice ale orașului. Aceste trasee pot deveni vectori pentru dezvoltarea zonelor periferice ale Iașului, mini-centre pentru a lua presiunea de pe axa Copou-Palas. Pentru a susține parcurgerea traseelor verzi, se va realiza o aplicație ce va oferi posibilitatea utilizatorilor să:

 • identifice cel mai apropiat traseu verde și timpul de parcurgere;
 • aleagă gradul de dificultate al traseului și scopul utilizării (pentru plimbare, alergat, mers cu bicicleta);
 • ‍afle elemente întâlnite pe traseul parcurs în oraș (cafenea, restaurant, magazine) și în natură (informații despre speciile de animale și plante din zona parcursă);
 • ‍ofere sugestii pentru amenajarea diferitelor zone, să raporteze posibile pericole sau zone cu deșeuri;
 • posibilitatea acumulării de puncte în funcție de numărul de kilometri parcurși și obținerea de diverse facilități în oraș.

 

De ce?   

 • Pe măsură ce orașul se aglomerează, devine din ce în ce mai necesar identificarea și menținerea zonelor libere, zone verzi ce pot fi redate comunității, înainte de a fi adjudecate de interese individuale;
 • Orașul ca întreg este sau ar trebui să fie un sistem public, democratic cu un caracter semi-permanent în cadrul căruia coexistă proprietatea privată temporară. Printre temele ce s-au conturat în etapa de cercetare au fost statutul spațiul public verde din Iași și modul în care este mediată relația public-privat. Între cele două extreme, public și privat, e benefic să existe zone de schimb, zone cu caracter semi-public, semi-privat;
 • Proiectul Traseul Verde propune:

a) O componentă dinamică de parcurs ce leagă unul sau mai multe cartiere de o zonă verde majoră limitrofă. Traseul prin cartiere unește și ajută la crearea unei zone de interacțiune public-privat (mici business-uri, străzi, scuaruri, parcuri), generând axe noi de dezvoltare ale orașului;

b) O componentă statică, arealul identificat ca nucleu verde în zonele periferice ale orașului, care va deveni mai accesibil prin amenajări minim invazive, dar care oferă siguranță și un cadru organizat;

 • Folosindu-ne de spații deja existente pentru zonele de destinație, utilizate informal, cu scop de recreere/plimbare, ne suprapunem pe un interes ridicat din partea populației și facilităm apropierea zonei de către cetățeni într-o manieră organizată;
 • Alegerea unor areale cu o suprafață medie ce fac parte din caracterul geografic particular al Iașului, dar care au fost insularizate de o rapidă dezvoltare urbană, precum pădurea Cetățuia, pădurea Galata, pădurea Vlădiceni, lacul CUG 2, lacul Iezăreni, malul Bahluiului (asigurăm conservarea, protejarea și stimularea ecosistemului existent); 
 • Fiind areale naturale și neavând parcuri urbane, sunt versatile și se adresează multor categorii de cetățeni (iubitori de plimbare, trasee cu bicicleta, familii, posesori de animale etc.) - traseele sunt marcate pe diferite niveluri de dificultate;
 • Am identificat pentru fiecare cartier din oraș zone verzi periferice în imediata vecinătate a acestora.

Ce propune concret soluția?

 1. Eliberarea centrului orașului  - Conectarea cartierelor cu zone verzi limitrofe prin trasee
 • Identificarea zonelor care au potențial pentru a fi incluse în trasee - zonele start, zonele destinatie, zone repaos, zone de activitate;
 • Identificarea deținătorilor spațiilor destinație (Ocolul Silvic, Apele Române, proprietari privați - Mitropolia etc.);
 • Găsirea unei căi legislative care să permită accesarea spațiilor destinație pentru utilizarea publică;
 • Propunerea și dezvoltarea a câte unui traseu pentru fiecare cartier al orașului.


 1. Amenajarea zonelor Destinație (areal verde din zonele limitrofe ale orașului)
 • Realizarea proiectelor tehnice pentru amenajarea zonelor destinație;
 • Implementarea proiectului de amenajare a zonei destinație;
 • Organizarea de evenimente publice pentru deschiderea zonelor destinație care să respecte specificitatea ei (ex. mini-concert, concursuri role/biciclete, teatru în aer liber);
 • Marketarea evenimentelor în cartierele conectate la zonele destinație.


 1. Identificarea și amenajarea zonelor de pe traseu 
 • Stabilirea numărului de trasee pentru conectarea cartierelor la zonele destinație;
 • Stabilirea specificităților traseelor și a punctelor de interes;
 • Amenajarea locurilor de interes de pe trasee;
 • Amplasarea de indicatoare pe trasee;
 • Demo virtual de prezentare a traseelor. 


 1. Siguranța și marcarea traseelor - Crearea unei aplicații Traseul Verde
 • Identificarea și contractarea unei firme de IT pentru dezvoltarea aplicației Traseul Verde;
 • Realizarea unei cercetări în rândul cetățenilor pentru identificarea nevoilor și definirea funcționalităților aplicației;
 • Dezvoltarea designului aplicației - un prototip testabil; 
 • Testarea prototipului cu cetățenii;  
 • Integrarea schimbărilor și pregătirea cerințelor de implementare pentru echipa de dezvoltare a aplicației;
 • Realizarea unei cercetări tehnice pentru alegerea unui algoritm care să sugereze rutele alternative 
 • Dezvoltarea versiunii 1 a aplicației Traseul Verde;
 • Actualizări, îmbunătățiri și mentenanță constantă pentru aplicație.


 1. Întreținere
 • Verificarea în mod regulat a zonelor destinație, soluționarea sesizărilor venite prin intermediul aplicației;
 • Lucrări sezoniere de mentenanță, tundere, plantare arbori etc.

Proiect pilot: Traseul Verde

Pentru proiectul pilot, analizăm posibilitatea transformării în zonă destinație a uneia dintre cele două păduri:

1. Pădurea Galata 

Proprietari : primăria Municipiului Iași și Ocolul Silvic Lunca Cetățuii 

Puncte tari:

 • rest al unei păduri mai mari
 • prezența unui pâlc de stejari seculari
 • varietate surprinzătoare în flora ierboasa 
 • proximitatea față de cartierele Mircea cel Bătrân, Alexandru, Galata
 • puncte panoramice de belvedere datorită dispunerii în pantă
 • prezența ansamblului Mănăstirii Galata

 Puncte slabe:

 • suprafață mică
 • accesibilitate deficitară, străduțe neîngrijite în pantă 
 • faună minimală 
 • poluată cu deșeuri uzuale
 • în imediata vecinătate sunt zone de locuințe neîngrijite, comunități sărace

Oportunități:

 • posibilitate de extindere prin prelungirea în șesul Bahluiului 
 • dezvoltarea economică a perimetrului ce o mărginește prin susținerea comunității locale
 • dezvoltarea multidirecțională pădurea Galata- râul Bahlui-râul Nicolina

Amenințări:

 • dezvoltări imobiliare haotic planificate 
 • trafic auto accentuat

2. Pădurea Cetățuia

Proprietari: Mănăstirea Cetățuia

Puncte tari:

 • contactul cu Bârnova ca sursă de biodiversitate
 • prezența unor specii exotice, a pinului
 • suprafață mare
 • proximitatea față de cartierele Nicolina-CUG și Frumoasa
 • puncte panoramice de belvedere datorită dispunerii în pantă
 • prezența monumentelor istorice (mănăstirea Cetățuia și mănăstirea Hlincea)

 Puncte slabe:

 • accesibilitate deficitară, străduțe neîngrijite în pantă 
 • faună minimală 
 • poluată cu deșeuri uzuale

Oportunități:

 • posibilitate de conectare cu zona de pădure din preajma mănăstirii Voinești
 • traseu cu mănăstirea Frumoasă, mănăstirea Hlincea 
 • includerea zonelor viticole din preajmă în parcursul propus

Amenințări:

 • dezvoltări imobiliare haotice, puz-uri aprobate pentru ansambluri de locuințe P+8 lângă Șoseaua Iași-Hlincea
 • poluare auto de pe bulevardul Poitiers

Scrie-ne, completând formularul de mai jos, care este opinia ta despre această soluție. Ce consideri că merită schimbat sau îmbunătățit?

^ De la început